Urk eindelijk aan de vaccinatie, maar blijft verdeeld

 • Gepubliceerd op 9 dagen geleden

  Omroep PowNed

  Het had wat voeten in aarde, zo werd Slijptol in maart nog aangereden door een boze Urker kerkganger, maar inmiddels kan iedereen in Urk, euuhhhhh, op Urk naar een vaccinatielocatie in het eigen dorp! Hoera, hoera, hoezee, hoezee. Dit heugelijke feit konden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan!

  🚨 Steun PowNed, word lid: bit.ly/34TCDit

  ⭐ Ontdek meer van PowNed op onze website en socials!

  ► Website: www.powned.tv
  ► Facebook: www. OmroepPowNed
  ► Instagram: omroeppowned
  ► Twitter: powned

Paulus
Paulus

Elkaar vrijlaten, zo moet het!

6 uur geleden
Joke v/d Vliet
Joke v/d Vliet

Als het zo erg was waren er heel wat doden op Urk geweest

Dag geleden
Mrk
Mrk

Sta je dan met je niet werkende mondluier in de buitenlucht. Wie zijn nou de wappies?

Dag geleden
Klngc1
Klngc1

Zoek op p1 en p3

Dag geleden
Klaas de Boer
Klaas de Boer

Je bent bijjjjj mijn huis

2 dagen geleden
Dale Cooper
Dale Cooper

"Weet ik niet."

4 dagen geleden
peter dekker
peter dekker

Ze mogen mijn vaccinatie houden, geven ze het maar lekker aan die kuddevolk

5 dagen geleden
Jeffrey JeBuurman
Jeffrey JeBuurman

Walgelijke omroep 🤮

5 dagen geleden
Cola Zero
Cola Zero

Haha, dit natuurlijk ook het doucheputje van de samenleving.. Zeg maar eens tegen anti vaxxers dat ze na hun vaccinatie €1000,- mogen ophalen, dan moet je eens zien hoe snel ze een prikje laten zetten.

5 dagen geleden
Lydia Blondt
Lydia Blondt

Ook dan neem ik het vaccin niet!! Ik laat me niet omkopen

Dag geleden
Benzman
Benzman

Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden.

5 dagen geleden
Benzman
Benzman

@albert ras Alle glorie naar de Heere Amen God zegen je💪👍

3 dagen geleden
albert ras
albert ras

@Benzman Ik weet niet precies of alles wat jij zegt waarheid is, maar ik zal je woorden zeker in overweging nemen. We zouden hier nog wel tot in de eeuwigheid over door kunnen gaan maar of dat nou het beste is om te doen. Toch bedankt voor alles.

3 dagen geleden
Benzman
Benzman

@albert ras ja ik helder het graag voor je op met alle liefde. In 2017 heeft Emmanuel Macron met 66.06% de verkiezingen gewonnen. Overwinnings speech voor het Louvre piramide. Met zn armen in Passer en winkelhaak teken. Teken van Vrijmetselarij. Boven in het Louvre was een alziend oog te zien. Je kunt zijn toespraak terugkijken. Dan nog de balkon scene met Trump en Melanie. Laat hij de duivels hoorns zien achter de vuisten van Trump en Melania. De Satan doet alles heel geniepig. Hij heeft gezegd dat hij als een romeinse god de wereld wil regeren. Hij staat ook op blad waar die op water loopt. En erbij staat "Europe's savior?" Heeft een vredes plan voor israel. Macron pushed voor masale vacinatie. Bekijk zijn filmpjes. En mede politici zeggen dat Emmanuel Macron te veel macht heeft/krijgt. En hij heeft gezegd in een interview: "We hebben nog niet naar de sterren geschoten met het vacin" Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads! hoe zijt gij ter aarde nedergehouwen, gij, die de heidenen krenktet! 13 En zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen; en ik zal mij zetten op den berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. 14 Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal den Allerhoogste gelijk worden. Emmanuel: God is met ons Jean Michel: is als God Frederic: Peacefull ruler Macron: Een geprint merkteken en hij slist heel veel als een slang De serpent die eva heeft verleidt. God openbaart Zich en laat jou veel dingen zien. Als je in Hem gelooft en zijn geboden bewaart. De Heilige geest doet het werk. Laat je leiden door de Meest Hoge Halleluyah Macron zal de hele wereld regeren Nieuwe Wereld Orde 1 wereld regering. Met 1 wereldregering. 1 wereld religie: Satanisme. Het beest aanbidden of gedood worden per guilotine. Lees de openbaring. Het wordt vreselijk hier de komende 7 jaar. Macron gaat vanaf Zomer 2021 tot 2028 regeren. In 2028 zal Macron vernietigd worden door de Heerlijkheid van onze Heere. Amen. En zoals staat geschreven gaat onze Heere tot in de eeuwigheid regeren. Nieuwe hemel en nieuwe aarde. God zegen

3 dagen geleden
albert ras
albert ras

@Benzman beste Benzman, het valt mij op dat je geen antwoord op mijn vragen geeft maar telkens een nieuw onderwerp naar voren haalt. En waar haal je uit dat het 4e rijk uit de droom van Nebukadnessar het frankrijk is onder Emanuel Macron? Ook heb je het over 2028 en na de 7 jaar van Macron, mag ik je erop wijzen dat Macron in 2017 is aangesteld en in 2028 al 11 dienstjaren achter de rug zou hebben. Ik denk dat jij mijn reacties volledig verkeerd interpreteert. Ook blijf je maar met bijbelteksten gooien, maar geef je er verder geen uitleg of reden bij waarom je die bijbelteksten gebruikt. Zou je dit voor mij willen ophelderen?

3 dagen geleden
Benzman
Benzman

@albert ras Vrijmetselaar Jenner heeft vacins uitgevonden. Onderzoek hem. Bijbel vacins: Daniel 2: NWO Koninkrijk van Emmanuel Macron de Antichrist (NanoLuc) En na u zal een ander koninkrijk opstaan, lager dan het uwe; daarna een ander, het derde koninkrijk van koper, hetwelk heersen zal over de gehele aarde. 40 En het vierde koninkrijk zal hard zijn, gelijk ijzer; aangezien het ijzer alles vermaalt en verzwakt; gelijk nu het ijzer, dat zulks alles verbreekt, alzo zal het vermalen en verbreken. 41 En dat gij gezien hebt de voeten en de tenen, ten dele van pottenbakkersleem, en ten dele van ijzer, dat zal een gedeeld koninkrijk zijn, doch daar zal van des ijzers vastigheid in zijn, ten welken aanzien gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem; 42 En de tenen der voeten, ten dele ijzer, en ten dele leem; dat koninkrijk zal ten dele hard zijn, en ten dele broos. 43 En dat gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem, zij zullen zich wel door menselijk zaad vermengen, maar zij zullen de een aan den ander niet hechten, gelijk als zich ijzer met leem niet vermengt. 44 Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een Koninkrijk verwekken, dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden; en dat Koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden; het zal al die koninkrijken vermalen, en te niet doen, maar zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan. Vers 44: 2e komst van Christus in 2028 na de 7 jaar Emmanuel Macron Vacins 22 En de stem der citerspelers, en der zangers, en der fluiters, en der bazuiners, zal niet meer in u gehoord worden; en geen kunstenaar van enige kunst zal meer in u gevonden worden; en geen geluid des molens zal in u meer gehoord worden. 23 En het licht der kaars zal in u niet meer schijnen; en de stem eens bruidegoms en ener bruid zal in u niet meer gehoord worden; want uw kooplieden waren de groten der aarde, want door uw toverij zijn alle volken verleid geweest. Big Pharma is van Vrijmetselarij. Vrijmetselaren doen aan hekserij. Ocultisme gevallen engelen kennis. Evil knowledge om tegen de mensheid te gebruiken. Onderzoek de vrijmetselarij en hun tekens die ze doen. Al ziend oog enzo. Onderzoek!!!! God houdt van je

3 dagen geleden
Wakkere Wakkere
Wakkere Wakkere

els: Europese database (EMA) van bijwerkingen van geneesmiddelen voor COVID-19 “Vaccins” BioNTech/ Pfizer: 5.961 doden en 452.779 gewonden tot 22/05/2021 Moderna: 3.365 doden en 72.596 gewonden tot 22/05/2021 Oxford/ AstraZeneca: 2.489 doden en 655.534 gewonden tot 22/05/2021 Johnson & Johnson: 369 doden en 15.281 gewonden tot 22/05/2021 Deze cijfers worden bewust niet bekend gemaakt! Ze staan goed verstopt bij de EMA. En waarschijnlijk wordt maar een klein deel gemeld en veel meldingen afgewezen. Als men straks de kinderen in de EU gaat vaccineren zullen er daar ook enkele duizenden van sterven. Deze grote groep beschadigde mensen en nabestaanden wordt compleet gecensureerd door de MSM. En dit zijn alleen nog maar de korte termijn bijwerkingen. Bij de lange termijn hebben ze nog geen flauw idee. Aannames en gokwerk. Van de huidige 5 fabrikanten hebben er 2 nog nooit een vaccin gemaakt! En 2 fabrikanten zijn pas nog beboet met miljarden omdat ze wisten dat ze een schadelijk vaccin op de markt gebracht hadden. Bij het snel in elkaar geflanste Covid vaccin met een nieuwe techniek zijn ze onschendbaar!!!

5 dagen geleden
Wakkere Wakkere
Wakkere Wakkere

@Aemilius Martin BioNTech/ Pfizer: 5.961 doden en 452.779 gewonden tot 22/05/2021 13.531 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 59 sterfgevallen 9.828 Hartaandoeningen incl. 735 sterfgevallen 71 Aangeboren, familiale en genetische aandoeningen incl. 4 sterfgevallen 5.468 Oor- en labyrintaandoeningen incl. 3 sterfgevallen 183 Endocriene aandoeningen 6.266 Oogaandoeningen incl. 14 sterfgevallen 41.214 Maagdarmstelselaandoeningen incl. 216 overlijdens 128.031 Algemene aandoeningen en aandoeningen aan de toedieningsplaats incl. 1.909 doden 327 Hepatobiliaire aandoeningen incl. 27 sterfgevallen 4.802 Immuunsysteemaandoeningen incl. 31 sterfgevallen 13.948 Infecties en aantastingen incl. 648 sterfgevallen 4.821 Letsel, vergiftiging en complicaties bij procedures incl. 81 sterfgevallen 10.374 Onderzoeken incl. 221 sterfgevallen 3.354 Stofwisselings- en voedingsstoornissen incl. 120 doden 65.326 Spier- en skeletaandoeningen en bindweefselaandoeningen incl. 71 sterfgevallen 250 Neoplasma’s goedaardig, kwaadaardig en niet gespecificeerd (incl. cysten en poliepen) incl. 15 sterfgevallen 81.748 Zenuwstelselaandoeningen incl. 616 sterfgevallen 279 Zwangerschap, kraambed en perinatale aandoeningen incl. 7 sterfgevallen 88 Productproblemen 7.978 Psychiatrische aandoeningen incl. 94 sterfgevallen 1.342 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 93 sterfgevallen 1.570 Aandoeningen voortplantingssysteem en borst incl. 3 sterfgevallen 18.597 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 697 sterfgevallen 21.101 Huid- en onderhuidaandoeningen incl. 53 doden 663 Sociale omstandigheden incl. 9 sterfgevallen 160 Chirurgische en medische ingrepen incl. 10 sterfgevallen 11.459 Vaataandoeningen incl. 225 doden Totaal aantal reacties voor het experimentele mRNA-vaccin mRNA-1273(CX-024414) van Moderna: 3.365 doden en 72.596 gewonden tot 22/05/2021 1.335 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 22 sterfgevallen 2.045 Hartaandoeningen incl. 370 doden 12 Aangeboren, familiale en genetische aandoeningen incl. 2 sterfgevallen 718 Oor- en labyrintaandoeningen 37 Endocriene aandoeningen incl. 1 sterfgeval 997 Oogaandoeningen incl. 4 sterfgevallen 6.305 Maagdarmstelselaandoeningen incl. 108 sterfgevallen 20.774 Algemene aandoeningen en aandoeningen aan de toedieningsplaats incl. 1.480 doden 129 Hepatobiliaire aandoeningen incl. 8 sterfgevallen 691 Immuunsysteemaandoeningen incl. 4 sterfgevallen 2.392 Infecties en infecties incl. 183 doden 1.292 Letsel, vergiftiging en procedurele complicaties incl. 63 sterfgevallen 1.743 Onderzoeken incl. 77 sterfgevallen 816 Stofwisselings- en voedingsstoornissen incl. 64 sterfgevallen 9.149 Spier- en skeletaandoeningen en bindweefselaandoeningen incl. 62 sterfgevallen 77 Neoplasma’s goedaardig, kwaadaardig en niet gespecificeerd (incl. cysten en poliepen) incl. 11 doden 12.314 Zenuwstelselaandoeningen incl. 339 sterfgevallen 83 Zwangerschap, kraambed en perinatale aandoeningen 11 Productproblemen 1.375 Psychiatrische aandoeningen incl. 51 sterfgevallen 468 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 40 sterfgevallen 175 Aandoeningen voortplantingssysteem en borst incl. 1 sterfgeval 3.513 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 306 sterfgevallen 3.726 Huid- en onderhuidaandoeningen incl. 23 sterfgevallen 259 Sociale omstandigheden incl. 9 sterfgevallen 235 Chirurgische en medische ingrepen incl. 26 sterfgevallen 1.925 Vasculaire aandoeningen

5 dagen geleden
Wakkere Wakkere
Wakkere Wakkere

@Aemilius Martin Oxford/ AstraZeneca: 2.489 doden en 655.534 gewonden tot 22/05/2021 7.200 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 100 doden 9.748 Hartaandoeningen incl. 311 sterfgevallen 103 Aangeboren, familiale en genetische aandoeningen incl. 2 overlijdens 6.740 Oor- en labyrintaandoeningen 217 Endocriene aandoeningen incl. 2 sterfgevallen 10.591 Oogaandoeningen incl. 8 sterfgevallen 69.826 Maagdarmstelselaandoeningen incl. 116 sterfgevallen 178.037 Algemene aandoeningen en aandoeningen aan de toedieningsplaats incl. 685 doden 396 Hepatobiliaire aandoeningen incl. 20 sterfgevallen 2.409 Immuunsysteemaandoeningen incl. 9 sterfgevallen 13.832 Infecties en aantastingen incl. 163 sterfgevallen 5.870 Letsel, vergiftiging en complicaties bij procedures incl. 46 sterfgevallen 13.474 Onderzoeken incl. 50 sterfgevallen 8.405 Stofwisselings- en voedingsstoornissen incl. 35 doden 104.075 Spier- en skeletaandoeningen en bindweefselaandoeningen incl. 25 sterfgevallen 222 Neoplasma’s goedaardig, kwaadaardig en niet gespecificeerd (incl. cysten en poliepen) incl. 6 doden 141.437 Zenuwstelselaandoeningen incl. 388 sterfgevallen 156 Zwangerschap, kraambed en perinatale aandoeningen incl. 3 sterfgevallen 76 Productproblemen 12.272 Psychiatrische aandoeningen incl. 21 sterfgevallen 2.264 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 20 sterfgevallen 3.327 Aandoeningen van het voortplantingsstelsel en de borst 21 237 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 278 sterfgevallen 29.750 Huid- en onderhuidaandoeningen incl. 14 doden 582 Sociale omstandigheden incl. 4 sterfgevallen 498 Chirurgische en medische ingrepen incl. 15 sterfgevallen 12.790 Vaataandoeningen incl. 168 sterfgevallen Totaal aantal reacties op het experimentele COVID-19-vaccin JANSSEN (AD26.COV2.S) van Johnson & Johnson: 369 doden en 15.281 gewonden tot 22/05/2021 145 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 10 sterfgevallen 264 Hartaandoeningen incl. 34 sterfgevallen 8 Aangeboren, familiale en genetische aandoeningen 77 Oor- en labyrintaandoeningen 5 Endocriene stoornissen incl. 1 sterfgeval 191 Oogaandoeningen incl. 2 sterfgevallen 1.302 Maagdarmstelselaandoeningen incl. 11 sterfgevallen 3.619 Algemene aandoeningen en aandoeningen van de toedieningsplaats incl. 97 sterfgevallen 38 Hepatobiliaire aandoeningen incl. 2 sterfgevallen 51 Immuunsysteemaandoeningen 245 Infecties en infecties incl. 8 sterfgevallen 209 Letsel, vergiftiging en procedurele complicaties incl. 6 sterfgevallen 1.134 Onderzoeken incl. 23 sterfgevallen 104 Stofwisselings- en voedingsstoornissen incl. 10 sterfgevallen 2.368 Spier- en skeletstelsel- en bindweefselaandoeningen incl. 12 sterfgevallen 12 Neoplasma’s goedaardig, kwaadaardig en niet gespecificeerd (incl. cysten en poliepen) 3.051 Zenuwstelselaandoeningen incl. 48 sterfgevallen 7 Zwangerschap, kraambed en perinatale aandoeningen 8 Productproblemen 181 Psychiatrische aandoeningen incl. 3 sterfgevallen 69 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 4 sterfgevallen 62 Aandoeningen van het voortplantingssysteem en de borst 637 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 29 sterfgevallen 324 Huid- en onderhuidaandoeningen incl. 1 sterfgeval 39 Sociale omstandigheden incl. 2 sterfgevallen 214 Chirurgische en medische ingrepen incl. 20 doden 917 Vasculaire aandoeningen incl. 46 sterfgevallen

5 dagen geleden
Aemilius Martin
Aemilius Martin

Gewonden? Het is geen bomaanslag. complicaties neem ik aan.

5 dagen geleden
brenno askim
brenno askim

mensen die geloven in het gelovige leven gaan vaccineren bewijst toch al dat ze helemaal niet in de mooie hemel geloven nep volk😂

5 dagen geleden
Xinix Xagnix
Xinix Xagnix

Wat voor debielen laten zich vrijwillig inspuiten met DNA/RNA therapie..? Omdat de media dat zegt hahaha

5 dagen geleden
Nelson Maatman Mexico
Nelson Maatman Mexico

Best aardige mensen die Urk'ers!

6 dagen geleden
Nelson Maatman Mexico
Nelson Maatman Mexico

@Emmi tsja , niet m'n kopzorg!

5 dagen geleden
Emmi
Emmi

Moet je die tokkies even vragen over wat ze van zwarte mensen vinden

5 dagen geleden
MineCrafterCity
MineCrafterCity

Lol daar heb je t al, voelt toch een stuk beter. net zoals die mondkapjes. De vrouwen, homos en andere verwijfde types zorgen voor dit soort dwangbeleid door met gevoel te denken ipv logica

6 dagen geleden
Meryam Breure
Meryam Breure

GOD geeft, en neemt ziektes!!!! Niét deze zieke overheid!!!

6 dagen geleden
Klngc1
Klngc1

God komt terug op zijn nitro wolk en gaat een paar nukes droppen

Dag geleden
Tjûke Mar
Tjûke Mar

De overheid is Gods dienares.

2 dagen geleden
Heinrich von Schnitzel
Heinrich von Schnitzel

Volgens mij gaf God de mens een eigen verantwoordelijkheid na de zondeval, Vanaf dat moment moest de mens werken en vechten voor zijn overleving. Wij kunnen niet simpelweg verwachten dat God ons zomaar geneest wanneer wij dat willen, dan kunnen we net zo goed stoppen met eten en vragen of God onze trek zal laten doen verdwijnen.

3 dagen geleden
pepe caleh
pepe caleh

Super de jeugd is wakker 🥰🥰🥰🥰

6 dagen geleden
pepe caleh
pepe caleh

@Johannes Bakker zuiver 👌👊

4 dagen geleden
Johannes Bakker
Johannes Bakker

Ligt er net aan hoe je het bekijkt (die ene jongen gelooft nog wel in corona) 😉 ze zijn in ieder geval verder dan de meeste Nederlanders en dat is super 👍🏼

4 dagen geleden
MisterJ-NL
MisterJ-NL

Wat n zielige overheidsslaven in de comments zeg. Vandaar dat t hele koningshuis en de regering m peerde tijdens WW2, toen gaven ze ookal geen flikker om jullie haha

6 dagen geleden
Mr Sunshine
Mr Sunshine

De laatste strijders van Nederland. Iedereen zelf beslissen 👌Moet je in Amsterdam zeggen bij die GroenLinks gekkies. Die gaan gelijk emotionele chantage toepassen. Maar Urk is gek. Tuurlijk mensen.

6 dagen geleden
M VD
M VD

Jezus, wat een club voorvochtkindjes, maak er gewoon weer een eiland van en klaar is kees

6 dagen geleden
Danny Kuipers
Danny Kuipers

🤮🤮 Pow

6 dagen geleden
baardnaap
baardnaap

Zelden zulke goed onderbouwde argumenten gehoord

6 dagen geleden
Loek Tube
Loek Tube

Jezus, die mensen uit Urk klinken allemaal alsof ze spontaan een beroerte krijgen voor de camera, hoe zou dat toch komen...

7 dagen geleden
Harm Bakker
Harm Bakker

Durft slijptol niet meer

7 dagen geleden
El Mentof
El Mentof

Dom volk

7 dagen geleden
anar christ
anar christ

grappig om al de reacties van de eeuwige doordrammende wappies te lezen!

7 dagen geleden
Tim
Tim

Mensen met een andere mening dan de overheid zijn tegenwoordig wappies. Treurig.

5 dagen geleden
Frikandelbrood
Frikandelbrood

Of er zijn gewoon veel mensen met een andere mening wat jij niet kan hebben.

7 dagen geleden
651979alvares
651979alvares

Beseffen de goed gelovigen dat hun dierbaren ook waren overleden of erg ziek waren geweest als er nog geen merknaam als Corona was geweest?

7 dagen geleden
651979alvares
651979alvares

@Meryam Breure Precies dat. Mensen denken een eeuwig leven te krijgen door als schaapjes naar de overheid te luisteren. Als er dingen zijn dat totaal niet om burgers geeft, zijn t overheden wel. Tuurlijk zijn er individuen in de politiek die t beste voor hebben, maar de meerderheid zullen altijd graaiers en machtswellustelingen blijven.

6 dagen geleden
Meryam Breure
Meryam Breure

Je gaat heen, wanneer God de tijd beslist!!!!@

6 dagen geleden
Tsiehta atheïsT
Tsiehta atheïsT

3:04 Gelul! We leven niet in een vrij land!

7 dagen geleden
jesper hadders
jesper hadders

Brohzo niet

2 dagen geleden
Fabien
Fabien

Mag ik even een like voor deze lieve oude man aan het begin van de video?

7 dagen geleden
Neth Erlander
Neth Erlander

een Urker die er niet in gelooft, ze weten niet waarom maar ze geloven er niet in

8 dagen geleden
Neth Erlander
Neth Erlander

@Frikandelbrood Frikandelbrood, frikandelbrood ??? Was jij niet Teun Fohn zijn *FrikanDelletje*

6 dagen geleden
Frikandelbrood
Frikandelbrood

@Neth Erlander Wat een simpele ziel ben jij zeg.

7 dagen geleden
Neth Erlander
Neth Erlander

@Hoi Daartegenover werden er ook een paar volwassen zeer positief reagerende aan het woord gelaten. De meeste kwamen weliswaar van buiten Urk wat te zien was aan een onderling verschillend uiterlijk (genetisch niet door korte familieverbanden verbonden), maar toch

7 dagen geleden
Hoi
Hoi

Zijn een paar minderjarigen die gaan ze een beetje laf lopen interviewen

7 dagen geleden
kalm
kalm

Nuchtere mensen.

8 dagen geleden
Joy Flupke
Joy Flupke

DODE PRIK !!!

8 dagen geleden
Virgil
Virgil

Lekker aan het angstinfuus met zijn allen!

8 dagen geleden
Rap Lion Of The Jungle
Rap Lion Of The Jungle

Dat dit nog een overweging moet zijn. Met zo een regime werkt je toch niet mee en neem je vooral geen medisch advies van aan. Wel goede insteek daar dat ook de believers wel geloven in dat je lichaam je eigen keuze is.

8 dagen geleden
Pe Rietveld
Pe Rietveld

Laat je alsjeblieft volspuiten als je dat per se wil EN als je niet wil, niet. Echt simpeler kan het niet. Waarom moet er steeds zo'n gozer van een of andere omroep erbij. "voor hoeveel geld zou je het wel doen", wat een dropperd. Maar omkompen, chantage gebeurt inderdaad, wil je niet testen, vaccineren mag je niet meer meedoen en ben je af 😂🤣😂

8 dagen geleden
Jolanda
Jolanda

Ik mis Dennis. komt ie nog terug??

8 dagen geleden
A S
A S

Kijk roddelpraat, daar is hij elke wo. te zien met een nieuwe uitzending.

2 dagen geleden
Jolanda
Jolanda

@Liquidnov a jammer. was de leukste!

8 dagen geleden
Liquidnov a
Liquidnov a

Tuurlijk niet hij is der uitgeflikkerd

8 dagen geleden
Meindert Bakker
Meindert Bakker

Al die gevaccineerde bij die locatie zijn geen urkers

8 dagen geleden
Ro Gi
Ro Gi

Dat dialect klinkt echt dom

8 dagen geleden
J G
J G

Echt media moet echt opdonderen met deze kut items mensen zijn vrij wat ze doen. Wat is dat voor achterlijk vraag elke keer of iemand zich laat vaccineren. Dat gaat je geen flikker aan we hebben toch medische geheim of bestaat dat ook niet meer sins Corona?

8 dagen geleden
Arnold vd M
Arnold vd M

Laat ze alsjeblieft niet gaan. Dan kan de jongere generatie die het wel wil zich gewoon laten vaccineren.

8 dagen geleden
Mister Pink
Mister Pink

Er lopen me toch een aantal verstandige lui rond op Urk.

8 dagen geleden
toineenzo
toineenzo

Jammer Rennie boy, toch je ze ziel verkocht aan die verschrikkelijke Dominique Weesie, WALGELIJKE MAN!!!! 🤮🤮🤢🤢🤮🤮

8 dagen geleden
Boss 010
Boss 010

Ze geloven liever in hun incest gevoelens

8 dagen geleden
rikkert
rikkert

Leuk dat ze weer op urk komen, kom zelf niet van urk, maar ik merk sterk dat pow urk telkens weer moet hebben

8 dagen geleden
Hoi
Hoi

Ja kut powned volgende keer worden ze in elkaar geslagen.

7 dagen geleden
Rogier
Rogier

Wat zit er in het water op Urk dat iedereen zo teringdom is? Langzaam praten, niet logisch kunnen redeneren. Misschien moeten we de spuiten niet aan Urk geven, zonde van het geld. De jeugd op een scooter valt niet meer te redden lijkt het.

8 dagen geleden
baklap141
baklap141

Want jij bent wel een superieur mens dan ? Die mensen hebben weer verstand van andere zaken waar jij niks van af weet , niet iedereen is zo dom als je denkt.

8 dagen geleden
UnaCid
UnaCid

Ooit gehoord van dialect

8 dagen geleden
Mike
Mike

Wa zegt die ouwe nou?! We leven toch in een vrij land?! Bruuhhh🤨

8 dagen geleden
B van der V
B van der V

12.184 DODEN 1.196.190 Letsels: Europese database (EMA) van bijwerkingen van geneesmiddelen voor COVID-19 “Vaccins” BioNTech/ Pfizer: 5.961 doden en 452.779 gewonden tot 22/05/2021 Moderna: 3.365 doden en 72.596 gewonden tot 22/05/2021 Oxford/ AstraZeneca: 2.489 doden en 655.534 gewonden tot 22/05/2021 Johnson & Johnson: 369 doden en 15.281 gewonden tot 22/05/2021

8 dagen geleden
lynskyn2
lynskyn2

@B van der V dan zou ik eerst maar eens een cursus statistieklezen doen, wat een idiote flauwekul verspreid u. Het enige grappige in uw reactie is dat u het heeft over "gewonden"....zijn dat mensen die een naald in hun oog hebben gekregen?

6 dagen geleden
B van der V
B van der V

@Zino P De EMA. Die houd de cijfers bij voor de EU.

8 dagen geleden
Zino P
Zino P

Bron?

8 dagen geleden
Ebren Ver
Ebren Ver

Intelligente mensen, zo hoort het ook! Iedereen in zijn/haar waarden laten!

8 dagen geleden
menro1
menro1

die gozertjes lullen elkaar allemaal na.....lol

8 dagen geleden
Hamza!
Hamza!

ik laat mij alleen vaccineren als reinout mijn prik zet

8 dagen geleden
One Flew Over the Cuckoo's Nest!⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻
One Flew Over the Cuckoo's Nest!⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻

ik laat mij alleen vaccineren als GOD mijn prik zet!

8 dagen geleden
Muslims are terrorist
Muslims are terrorist

Mond luier wappies, mogen over een paar maanden alweer een gen therapie nemen, want dan is het winter haha.

8 dagen geleden
Klngc1
Klngc1

Ik ga mijn hele leven vanaf nu een masker dragen zodat die mensen zoals jou altijd overstuur raken

Dag geleden
Reinier Baartman
Reinier Baartman

Lol waarom zie ik onder iedere nieuwsvideo een reactie van jou en je minderwaardigheidscomplex?

8 dagen geleden
joeri de huppelende
joeri de huppelende

Waar is de slijptol? Of is ie nu 'schijttol' en durft ie niet meer op urk te komen.

8 dagen geleden
WiFi Cable
WiFi Cable

1:22 Sterk argument. Weinig tegen in te brengen.

8 dagen geleden
baardnaap
baardnaap

Heel goed onderbouwd

6 dagen geleden
KnightofNII Ni
KnightofNII Ni

ook lekker kort en zo

8 dagen geleden
johnnybegood757
johnnybegood757

Lekker meedoen met dat experiment!

8 dagen geleden
Pharven
Pharven

Hm misschien is er dan toch nog een klein beetje hoop voor Urk

8 dagen geleden
Roofy
Roofy

"Waarom dan?" "Weet ik veel."

8 dagen geleden
menro1
menro1

whaahahahahwhaahahaha...geniaal !!!

8 dagen geleden
Northstarbar 52
Northstarbar 52

Urk, voor drankmisbruik, drugsgebruik, incest, verplicht naar de kerk en trouwen met je neven en nichten. Lekker dorp daar.

8 dagen geleden
Harm Bakker
Harm Bakker

Na nee dankjewel want ik ben er geboren en getogen dus. Maar ik ben een paar dingen meeeens drank oke drug oke maar verplicht naar een kerk na nee En incest is iets van vroeger dus🙄🙄🙄

6 dagen geleden
Northstarbar 52
Northstarbar 52

@Harm Bakker gebeurt genoeg daar, kom maar een kijkje nemen.

6 dagen geleden
Harm Bakker
Harm Bakker

Woon je er zelf ofzo

7 dagen geleden
Mathias M
Mathias M

Je wordt gewoon verplicht. Anders mag je binnenkort gewoon nergens meer binnen tenzij je elke maal je laat testen wat gewoon veel geld kost/ tijdverspilling is een een hoop gedoe.

8 dagen geleden
Muslims are terrorist
Muslims are terrorist

Geel boekje kan je kopen, en er gaat een simpele stempel in, durf te wedden als ik 5 minuten online zoek, dat ik ze kan vinden, ik heb sowieso al een ptss verklaring gekocht voor 100 euro, en dus kan overal zonder een mond luier naar binnen, en de politie kan me geen boete geven haha.

8 dagen geleden
JaraG
JaraG

Dom volk

8 dagen geleden
Hoi
Hoi

Er zijn vele dommen in dit filmpje ja de genen die zich niet laten vaccineren zijn de slimmen

7 dagen geleden
Ahmed ayad
Ahmed ayad

Hahahaha urk is het laatste stukje Nederland over we pakken alles!

8 dagen geleden
hello '-'
hello '-'

Straks is Nederland vol met tafel doeken we kunnen jullie eens niet zien is gewoon net als een geest

8 dagen geleden
G. Galordy
G. Galordy

Yep en dan word het een shithole

8 dagen geleden
Jellethegreatest
Jellethegreatest

Jullie zijn goed op weg idd!

8 dagen geleden
Ar Tiqc
Ar Tiqc

Schurken!

8 dagen geleden
Samper de pamp Koos alberts
Samper de pamp Koos alberts

Reinout je word wel na lullig shit gestuurd he

8 dagen geleden
CustomGears 4YOU
CustomGears 4YOU

Yep, wie niet wilt die wil niet....en die het wel wilt moet dat ook zelf weten....interviewer, misschien kun je degene die wel vaccineren ook eens vragen wat ze vinden van de geluiden dat binnen nu en 2 jaar er complicaties kunnen optreden? Je vraagt nu alleen maar waarom iemand niet wil vaccineren.

8 dagen geleden
Nelleke Brands
Nelleke Brands

@Kaniel Outis woef

8 dagen geleden
MusicheadRick
MusicheadRick

@CustomGears 4YOU 😂 mijn grap is al verwijderd, te grof.

8 dagen geleden
CustomGears 4YOU
CustomGears 4YOU

@MusicheadRick Ja hoor, fantast...zou je mijn fantasie ook eens willen lezen?

8 dagen geleden
CustomGears 4YOU
CustomGears 4YOU

@Kaniel Outis Moet je zeggen als je voor me staat, dan zul je snel merken wie zijn bek, voorgoed, zou houden....

8 dagen geleden
MusicheadRick
MusicheadRick

Als straks 15 miljoen Nederlanders gevaccineerd zijn, kunnen we de 2 miljoen ongevaccineerden wel deporteren naar Auschwitz. Jullie naaien zelf al een gele ster op. Dat maakt het des te gemakkelijker.

8 dagen geleden
Stef V
Stef V

Mwah vwaksinasie is nigs voor Mai

8 dagen geleden
Donvieto
Donvieto

Je moet van je moer

5 dagen geleden
Willy Williams
Willy Williams

Urkers konden zich al lang vaccineren alleen niet op Urk zelf waardoor mensen minder motivatie hadden om te gaan

8 dagen geleden
JCrules
JCrules

Gaan we weer zuigen in Urk.zoveel plekken in Nederland..... ff weer kijkcijfers scoren. Rot op pownews ... go Urk lekker nuchter

8 dagen geleden
بني جميل
بني جميل

Mijn moeder stierf een paar dagen geleden en arriveerde bij haar laatste ademtocht in het ziekenhuis... Wat me verbijstert is wat een van de dokters zei dat als we haar met spoed naar het ziekenhuis hadden gebracht, ze het zou hebben overleefd en dat ze misschien gered zou worden ... De bovengenoemde doktersverklaring heeft geen betekenis en houdt geen uitspraak in, en u moet weten dat de termijnen worden geschat en gespecificeerd, dus ze kunnen niet worden verhoogd of verlaagd, en ze zullen geen adempauze houden als de termijn is verstreken, dus als hun deadline is gekomen, worden ze niet uitgesteld. Het neemt niet toe of af. Vroeg of laat gaan we dood, dus waarom dan bang zijn voor de dood. Help de onderdrukten en sla in de handen van de onderdrukker.

8 dagen geleden
Anatoly Dyatlov
Anatoly Dyatlov

Allah Y Rahma

7 dagen geleden
بني جميل
بني جميل

@Bart de Jong 💚👏👏👏👏💜👌👌👍👍💛

8 dagen geleden
Bart de Jong
Bart de Jong

@بني جميل helemaal mee eens, zonder eind is het nooit begonnen, en het leven ís begonnen en zal daarom moéten eindigen.

8 dagen geleden
بني جميل
بني جميل

@Win Naar 😊👍

8 dagen geleden
بني جميل
بني جميل

@Spying Dutchman Je snapt het pas als je het begrijpt. Het is niet gepast om de rol van God te spelen. Het leven op het aardoppervlak is beperkt en heeft een beperkte tijd, en het einde ervan moet onvermijdelijk komen, dus de rechtvaardigen sterven en de goddelozen sterven [en we stellen ze slechts een beperkte periode uit. Het leven op deze aarde heeft een in de tijd beperkte deadline, dan zal het einde onvermijdelijk komen, dus de rechtvaardigen sterven en de goddelozen sterven, de streders. sterven, de achterblijvers sterven, de arrogante sterven Het leven op het aardoppervlak is beperkt en heeft een beperkte timing voor zijn einde, en zijn einde moet onvermijdelijk komen.

8 dagen geleden
tijmen131
tijmen131

Ik ben gevaccineert en er heel blij mee, mijn wifi werkt ineens een heel stuk beter

8 dagen geleden
tijmen131
tijmen131

@Mrk ja he 😁 Peru gaat z'n vaccinatie graad ook flink opschroeven dus dat komt wel goed. Natuurlijk belangrijk dat iedereen van de overheid z'n spuitje krijgt. Maar ik ben gevaccineerd dus ik zit sws goed natuurlijk. Mondkapjes zijn straks toch niet meer nodig voor gevaccineerde, moeten alleen de niet gevaccineerde parias straks alleen nog maar op. Terecht natuurlijk ook he! Kan je je voorstellen dat zo'n niet gevaccineerd figuur onbeschermd rondloopt. Brrrr

Dag geleden
Mrk
Mrk

@tijmen131 Oh wat heerlijk! Lees nu net dat in Peru een groot deel van de mensen nog niet is geprikt, durf je dan wel te gaan? En Spanje is altijd mooi, alleen met 40 graden verplicht een niet werkende mondluier op moeten in de buitenlucht lijkt mij wel wat minder. Maar goed, veel plezier

Dag geleden
tijmen131
tijmen131

@Mrk jup! M'n vakantie naar Spanje staat al geboekt en ik denk dat ik komend februari ff ga backpacken door Peru

Dag geleden
Mrk
Mrk

Blij voor je! En je mag nu ook op vakantie van je meesters, je zal vast enorm dankbaar zijn dat ze je dit allemaal gunnen!

Dag geleden
SharksAndPandas
SharksAndPandas

@Frikandelbrood Ik ben ook altijd bang wat er in frikandelbrood zit

5 dagen geleden
Goy de patriot
Goy de patriot

Ik laat mij niet vaccineren dat ze die VACIN steken waar de zon nooit schijnt.

8 dagen geleden
Bjorn
Bjorn

Even goeie vrienden :)

8 dagen geleden
L K
L K

Alle dikke mensen (forse risico groep) hadden ook een jaar de tijd om af te vallen door te sporten, in plaats daarvan kiezen ze voor een prik en verwachten van anderen dat ze een prik voor hun gezondheid nemen.

8 dagen geleden
L K
L K

@AkamRSPS Jongeren die risico groepen zijn worden nu al gevaccineerd. (Sorry maar ik stel mijn eigen gezondheid boven die van anderen, oprecht vervelend voor de risicogroepen, maar laten we niet gezonde jongeren inspuiten met een vaccin waar we niet de middel- en lange negatieve termijngevolgen van weten).

8 dagen geleden
AkamRSPS
AkamRSPS

Mensen met suikerziekte en longziektes dan?

8 dagen geleden
Paper Boy
Paper Boy

Als ik mijn regenjas niet aan doe terwijl het regent dan is dat mijn keus, zo simpel is het.

8 dagen geleden
Paper Boy
Paper Boy

@JJ 😂

8 dagen geleden
JJ
JJ

@Paper Boy nee

8 dagen geleden
Paper Boy
Paper Boy

Goed he.

8 dagen geleden
JJ
JJ

goeie vergelijking man

8 dagen geleden
photomorti
photomorti

Je moet wel heel dom zijn als je dit vaccin neemt. Even wat onderzoek en je vind wel 10 rode vlaggen. De mensen die hem nemen krijgen al hun informatie van de mainstream media en dan lijkt het inderdaad veilig.

8 dagen geleden
mongol shonny
mongol shonny

Je gaat je hond toch ook niet injecteren, er zijn pappa 's en mamma 's die doen dat met hun kinderen,

8 dagen geleden
Sap
Sap

Ik weet niet hoe het met honden zit, maar mijn katten krijgen netjes hun vaccinatie hoor...

8 dagen geleden
Big Pete
Big Pete

Wil jij dat je kinderen Polio, Kinkhoest, Tetanus, Bof, Mazelen, Rode hond, Disterie en kinderen die meningokokbacterie krijgen? Wappie.

8 dagen geleden
Bob
Bob

Je naam zegt al genoeg

8 dagen geleden
Ms10000123
Ms10000123

Ik zou een stuk geruster zijn met vaccinatie als de pro-mensen niet zo disrespectvol waren tegenover mensen die dat niet voor zichzelf kiezen en niet zo gemakkelijk fundamentele vrijheden opzij gooiden. Er is niks asocialer dan de rechten van anderen niet respecteren en ik wil daar eigenlijk niet aan meewerken.

8 dagen geleden
Ms10000123
Ms10000123

@ricardo Niks van wat ik zeg berust op de werking of gebrek daaraan van vaccins, dus dat jij daar mee aan komt zetten zegt enkel iets over jouw gebrek aan vermogen om een normaal gesprek te hebben. En als je daadwerkelijk naar experts zou luisteren zou je weten dat er een verschil zit in individuele werking (beschermt het jou als individu) en groepswerking (zorgt het ervoor dat de ziekte niet makkelijk verspreid in de samenleving). Wat mij dat vertelt is dat je helemaal niet luistert naar wat er gezegd word, maar enkel napraat wat jij van een leek gehoord hebt waar jij in gelooft. In andere woorden, jij demonstreert het niveau te hebben van een wappie.

8 dagen geleden
ricardo
ricardo

Dat vaccineren werkt en waarschijnlijk de beste oplossing van het probleem is vind ik niet, dat heb ik van mensen die er wel verstand van hebben. Heeft niks met een mening te maken. Mensen schijnen het raar te vinden dat er andere mensen zijn die willen dat je het vaccin neemt, bijvoorbeeld de overheid. Dat heeft naar mijn mening niks met dwang te maken maar gewoon omdat het de best oplossing is.

8 dagen geleden
Ms10000123
Ms10000123

@Sam Velde, van de Alleen omdat ik niet specificeer dat niet 'elk' persoon met een bepaalde positie ook andere posities heeft zo denkt betekend niet dat ik zeg dat elk persoon zo denkt. En laten we wel wezen, dat disrespect komt maar van een groep mensen; namelijk mensen die pro-vaccin zijn. Het zijn niet de anti-vaccin mensen die het prima vinden dat de rechten van anderen geschaad worden. En het is wel degelijk disrespectvol tegenover rechten van de medemens om mee te werken aan de schending van die rechten. Er is niks raars daaraan, het is gewoon het hebben van principes en het zijn van een degelijk mens.

8 dagen geleden
Ms10000123
Ms10000123

@ricardo Nee, dat is onzin. JIJ vind dat de individuele werking (want het voordeel voor de samenleving is niet geboeid met individuele werking, enkel met voldoende dekkingsgraad en risicogroepen net zoals bij de griepprik) het enige is wat er toe doet, ik vind de ethische overweging ook belangrijk. Vind jij mensenrechten niet belangrijk?

8 dagen geleden
Sam Velde, van de
Sam Velde, van de

Hoi. Ik ben voor vaccinaties, maar vind t helemaal prima als jij 'm niet wil. Zeggen dat iedereen die pro is, disrespectvol is, en vervolgens zeggen dat die mensen zomaar al hun fundamentele vrijheden opzij gooien is een beetje raar. Doei.

8 dagen geleden
Luke
Luke

De conclusie van dit filmje: Neem als je m wilt nemen en als iemand m niet wilt nemen even goede vrienden. Zo hoort het te zijn!

8 dagen geleden
ceinturion ijs
ceinturion ijs

@sannanas 999 ik kies er ook voor om zo min mogelijk medicijnen te gebruiken, goed bezig.. ik slik zelfs geen paracetamolletje.. niet nodig, nooit hoofdpijn.. ik zie het nut niet er van in om gezonde mensen te vaccineren als ze zelf al anti stoffen kunnen aanmaken.. power of nature.. nooit bijwerkingen ;)

Dag geleden
Guraiya
Guraiya

Zeker erg voor de mensen die hieraan overleden, dat gebeurt nou eenmaal en de mensen die overgewicht hebben, kunnen sneller hieraan doodgaan. Het grappige blijft nog steeds, de mensen die zich laten vaccineren, injecteren een vaccin dat niet eens FDA approved is, nog steeds een experiment is en wat niet is getest op dieren.

Dag geleden
Wim Pruiksma
Wim Pruiksma

@gameandflogchannel wat een onzin. Lees je bericht even terug. Als je 100 mensen hebt en 80 laten zich inenten. Dan kunnen maximaal van die 100 mensen, 20 op de ic belanden. Daarnaast is er hooguit 1% dat op de ic beland van alle gevallen. Dus van de 100 mensen=0 op de ic

3 dagen geleden
Wim Pruiksma
Wim Pruiksma

@Jonathan Van doorn uhm... Het is een experimenteel vaccin? Ik heb corona gehad en niks geen last. Geef mij 1 reden waarom ik een prik laat zetten voor een kwaal dat geen invloed op mij heeft. En zeg niet voor mijn medemens, die mogen gerust een prikje laten zetten.

3 dagen geleden
Wim Pruiksma
Wim Pruiksma

@yojoof vanwaar ineens deze opmerking. Je bent niet goed wijs als een experimenteel vaccin neemt. Eindeloze discussie of niet?

3 dagen geleden
Noel
Noel

Bent u geïnteresseerd hoe domheid eruit ziet? Gefeliciteerd. Bekijk de jongeren in dit filmpje en u weet vanaf nu hoe dat eruit ziet.

8 dagen geleden
Omid
Omid

De wereld groeit energetisch, En mensen zijn bij dit proces betrokken. Maar het enige dat dit ontwaken kan stoppen, Is ANGST(Corona), WANHOOP (lock down) en ONZEKERHEID (mask, test en vaccine)

8 dagen geleden
richard werts
richard werts

@MusicheadRick We kunnen het ook in de hostie,s verwerken.Voor het gelovig volk...

4 dagen geleden
TheSamohtnj
TheSamohtnj

Debiel

8 dagen geleden
AkamRSPS
AkamRSPS

@MusicheadRick 😂

8 dagen geleden
MusicheadRick
MusicheadRick

Als straks 15 miljoen Nederlanders gevaccineerd zijn, kunnen we de 2 miljoen ongevaccineerden wel deporteren naar Auschwitz. Jullie naaien zelf al een gele ster op. Dat maakt het des te gemakkelijker.

8 dagen geleden
Luc Danen
Luc Danen

@TheUnderDog Het Higgs Veld

8 dagen geleden
Joy Jameson
Joy Jameson

“Mensen die gevaccineerd zijn voelen zich beter dan de rest” Oudere man: Ik ben al twee x gevaccineerd en ik moet zeggen: het voelt heel goed! 😂😂😂😂

8 dagen geleden
Mr Sunshine
Mr Sunshine

Schijnveiligheid voelt altijd goed voor simpele zielen.

6 dagen geleden
Brick Media
Brick Media

Ja er zijn er zo veel die zichzelf slimmer voelen dan anderen omdat ze gevaccineerd. Nou je kijkt het nieuws, slim hé.

6 dagen geleden
Q
Q

Je kunt van mij aannemen dat ik mijzelf zeker beter voel dan al die pisvlekken die als bange honden alle maatregelen opvolgen.

7 dagen geleden
VeronEK1988
VeronEK1988

Vrijheid...

8 dagen geleden
Klngc1
Klngc1

Vrijheid bestond nooit schaapjes

Dag geleden
a monke
a monke

@MusicheadRick nu nog leren spellen

6 dagen geleden
MusicheadRick
MusicheadRick

Als straks 15 miljoen Nederlanders gevaccineerd zijn, kunnen we de 2 miljoen ongevaccineerden wel deporteren naar Auschwitz. Jullie naaien zelf al een gele ster op. Dat maakt het des te gemakkelijker.

8 dagen geleden
Muslims are terrorist
Muslims are terrorist

@AkamRSPS Heeft Hugo of ab dat gedaan dan ? Jouw goden waren een basisschool leraar, en een vee arts lol

8 dagen geleden
VeronEK1988
VeronEK1988

@AkamRSPS jij duidelijk niet....

8 dagen geleden
None of your business
None of your business

1:21 Zegt genoeg

8 dagen geleden
Klaas lucas
Klaas lucas

Urker opdonder eew je urs nodig mafklapper

8 dagen geleden
EvertDeGroene The Green Baits
EvertDeGroene The Green Baits

Hou je bliksem

8 dagen geleden
Willy Williams
Willy Williams

@Joaz De Groot ai ai ai wat zet jie jezeluf voorschut

8 dagen geleden
None of your business
None of your business

@Joaz De Groot mimimimimi

8 dagen geleden
ellis bakker 10
ellis bakker 10

Je dan weet je ok ni veel

8 dagen geleden
fortnite lover fortnite
fortnite lover fortnite

Haha urk laat zich niet vaccineren, de vreemden wel

8 dagen geleden
Meryam Breure
Meryam Breure

Goed zo!! URK!!!

6 dagen geleden
Sidney Van Der Ploeg
Sidney Van Der Ploeg

Niet in urk, OP urk🤣🤣

8 dagen geleden
Straatstoeptegel
Straatstoeptegel

Sinds de drooglegging van de Noordoostpolder is het toch echt in Urk en niet meer op Urk

8 dagen geleden
Barto Bruintjes
Barto Bruintjes

Laat iedereen bij dat slechte PowNed kanaal zich maar inenten. Als het niet tegen het Corona is, dan helpt het voor die gasten wel wat voor iets anders. Lekker man.

8 dagen geleden
ricardo
ricardo

"Ik wil niet horen bij de mensen die denken beter te zijn dan de rest". Want daar doen we het tenslotte allemaal voor!

8 dagen geleden
Harry B
Harry B

Liever coke dan een prik. Hala Urk

8 dagen geleden
JarnoHealth
JarnoHealth

De depopulatie is op volle gang hoor, wat een goed nieuws...

8 dagen geleden
Klngc1
Klngc1

Alleen jij nog kan niet wachten 🤪

Dag geleden
Muslims are terrorist
Muslims are terrorist

@MusicheadRick Haha en toen werd je wakker, en was je nog steeds een slappe slapamper.

8 dagen geleden
MusicheadRick
MusicheadRick

@Muslims are terroristIk heb de illuminati achter me. Met precisiebeams uit de 5G torens worden jullie hersens gehackt en loop je als een zombie veewagens in. Zodra de mensen die gevaccineerd willen worden hun prik gehad hebben, breekt de tijd aan om de ongevaccineerden op te ruimen✌

8 dagen geleden
MusicheadRick
MusicheadRick

@Daphnis Vanwezel lachen of huilen, ik vind het beide prima 😆👍

8 dagen geleden
Daphnis Vanwezel
Daphnis Vanwezel

@MusicheadRick nou nee eerder huilen van je domheid

8 dagen geleden
Martin Lubrecht
Martin Lubrecht

IFR 65 jaar 0,23%. Procentueel kan je eerder nog door een meteoriet geraakt worden. Koop een helm, inplaats van een spuitje.

8 dagen geleden
Rickkert S
Rickkert S

Urk en Friesland, mooiste stuk van Nederland!

8 dagen geleden
Rickkert S
Rickkert S

@Sietse Brouwer hahah nee oke, nou prima toch, mooi hoor dat Friesland! Kom er graag, groetjes Zuid-Holland😜

7 dagen geleden
Sietse Brouwer
Sietse Brouwer

@Rickkert S tuurlijk heb je in Friesland vissers, maar die heb je overal😜 tis hier niet veel meer dan in bijvoorbeeld noord holland

7 dagen geleden
Rickkert S
Rickkert S

@Sietse Brouwer niet dan? Sinds vroeger toch al

7 dagen geleden
Sietse Brouwer
Sietse Brouwer

@Rickkert S hoe kom je er bij dat friezen vissers zijn?🧐

7 dagen geleden
Rickkert S
Rickkert S

@Sietse Brouwer Frieszen en Urkers zijn toch beide vissers, of moet ik het als concurentie zien?😝

7 dagen geleden
L K
L K

Ik ben niet gelovig en wil op korte termijn niet het vaccin. We weten helemaal niet de negatieve middel/ lange termijn effecten van deze vaccins.

8 dagen geleden
Muslims are terrorist
Muslims are terrorist

@Patrick van der Linde Ik heb sowieso geen last van covid 19, draag ook geen mond luier, houd geen afstand, geef feestjes, en je ziet het al, ik leef nog steeds.

8 dagen geleden
Ms10000123
Ms10000123

@Patrick van der Linde Griep geeft in het verleden ook gezorgd dat de IC tegen de limieten aan liep en heeft ook die potentie om daaroverheen te gaan. Corona is besmettelijker op dit moment, maar hoe dat is wanneer er meer resistentie is in de populatie (zoals met griep) is nog te zien. Zoals het eruit ziet is corona endemisch en zal het zich met een paar jaar vergelijkbaar gedragen als griep (endemisch, seizoensgebonden en elk jaar nieuwe varianten). Neemt niet weg dat de maatregelen wel degelijk helpen, maar wat jij uitkraamt is onzin.

8 dagen geleden
wajaw22
wajaw22

@Patrick van der Linde Nee fout. Wat zij hebben gedaan is de groep immuniteit vertraagd door iedereen binnen te houden met angst. Als samenleving bouw je automatisch groepsimmuniteit op zo overleven bevolkingen overal in de wereld. De zwarte scenario is nooit uitgekomen en we zijn er dus ingeluisd. Ze hebben ons gemanipuleerd met cijfers door die hoger te maken. Maar als je baar de feiten kijkt. Gemiddelde leeftijd van dood bij Corona is 82 met een IFR van 0,23%. Als het een hele erge virus was gingen mensen massaal dood en dat is nooit aan de orde geweest. Het enige wat je ziet is angst zaaien en manipulatie via de media. De vrijheid afpakken en die weer terug geven met de voorwaarde dat je eerst troep in je lichaam moet stoppen. Medische fascisme.

8 dagen geleden
Lennart L.
Lennart L.

@TheUnderDog je hebt t over een ziekte met 98% overlevingskans! (Ik heb zelf ook corona gehad) of te wel net als griep! Als de ouderen zich inenten zou t genoeg moeten zijn met je "karma"a

8 dagen geleden
wajaw22
wajaw22

@Patrick van der Linde Onzin ze huren hun eigen wetenschappers in om dat te rapporteren. Elke jaar zullen er mensen dood gaan aan griep of Corona en ook deze winter ondanks vaccineren. Je hebt ruim 30.000 Corona virussen daar kan je niet tegen vaccineren. Probleem met jullie volk is dat jullie te veel vertrouwen hebben in de overheid/rivm/omt.

8 dagen geleden
Mo Dern
Mo Dern

Oh ja!! Incest volk heeft ook een vaccinatie nodig?

8 dagen geleden
Igor Кremer
Igor Кremer

Elke prik heeft bijwerkingen, De enige troep in de lichamen van sommige mensen is drugs

8 dagen geleden
sannanas 999
sannanas 999

Kunt mensen niet dwingen, ik hoor zoveel over bijwerkingen dat ik hem ook niet hoef hoor...

8 dagen geleden
A S
A S

@baklap141 helemaal mee eens.

2 dagen geleden
A S
A S

@sannanas 999wat erg zeg! en zo zijn er heel veel verhalen ook verteld bij BPOC, maar dat komt niet op t journaal, stel je voor als mensen gaan nadenken.

2 dagen geleden
A S
A S

@wajaw22 0,15 zelfs

2 dagen geleden
richard werts
richard werts

@Barto Bruintjes Ja of jij je zus,weer een ras echte Urker over 9 maanden,

4 dagen geleden
baklap141
baklap141

Laat ze maar lekker lullen allemaal , die mensen lopen wel "corona wappie" te roepen en dat soort dingen maar je hoeft helemaal geen wappie te zijn om het niet te willen. Ik heb zelf eigenlijk ook niet echt de behoefte het vaccin te halen, ben gewoon gezond. Ben wel in januari erg raar ziek geweest , compleet lichaam had spierpijn en ik heb 4 dagen niet gegeten en was compleet kapot als ik ff van de bank naar het toilet liep. Duurde ook ruim 2 weken voor ik iets kon doen weer , normaal ben ik na een dag of 2 al weer bezig en ben trouwens verder amper ziek. Trouwens corona bestond toen nog niet , maar ik vraag me af of ik misschien toch al zo'n corona variantje heb gehad dan.....1 ding scheelt , als ik ziek ben blijf ik sowieso al bij mensen uit de buurt omdat ik niemand wil opzadelen met de kans ook ziek te worden en dat deed ik al voor corona bestond omdat dit gewoon gezond verstand is. Sprak net me collega nog , die vertelde dat ie 4 dagen stront ziek was geworden van zijn vaccinatie, dat is al de 4e die mij dit verteld na een vaccin te hebben gehad. Ik heb daar eigenlijk weinig trek in 🤔 waarom zou ik me met een virus laten inspuiten als ik gezond ben....ook met vaccinatie kan je nog steeds corona overdragen op een ander. Maar helaas denken een hoop mensen sinds zij hun vaccin hebben gehad dat ze weer alles als vanouds kunnen doen. Maar dan wel de mensen een "gevaar" noemen die het vaccin niet willen maar zelf zijn ze misschien wel gevaarlijker omdat hun helemaal er niet meer op letten wat ze doen. Zelf hou ik toch al niet zo veel van plekken waar massa's mensen komen dus dat ik niet persé een vaccin wil scheelt dan toch.....kans dat ik iets over breng op een ander is dan toch al klein, terwijl gevaccineerde mensen weer volop gaan lopen feesten en kroegen in lopen want "ik heb een vaccin gehad en ik ben beter dan de rest". Achja weet je iedereen moet lekker zelf weten wat hij doet. Heb je het vaccin gehad? Dan ben je toch beschermd ? Of heb je zo weinig vertrouwen in het vaccin dat je iemand anders die het niet heeft gehad dan nog steeds als een gevaar ziet? Ik snap die niet helemaal. Ook vind ik het geen stijl dat ze nu met corona vaccinatie paspoort/bewijzen mensen hier en daar willen gaan weigeren als je hem wel of niet hebt gekregen. Dat is gewoon vrijheidsbeperking. Laat iedereen gewoon lekker in hun waarde! En als laatste, als je iemand voor rare dingen gaat uitmaken zonder die persoon echt te kennen ben je gewoon een aso zonder respect naar een ander....en misschien wel meer een wappie in mijn ogen dan mensen die de keus nemen iets wel of niet te doen ipv iets klakkeloos aan te nemen van de overheid. Alsof de overheid zo rein is met wat ze allemaal uitvreten , die doen een hoop rare dingen zonder dat jij en ik daar ooit iets van af weten.

8 dagen geleden

Volgende

When Intelligence is Used to Play

8:22

When Intelligence is Used to Play

Score 90

Weergaven 1,1 mln.

Where Are All the Bob Ross Paintings? We Found Them.

10:50

Where Are All the Bob Ross Paintings? We Found Them.

The New York Times

Weergaven 14 mln.

See Thru Liquid Piston Rotary Engine - In Slow Motion

13:31

When Intelligence is Used to Play

8:22

When Intelligence is Used to Play

Score 90

Weergaven 1,1 mln.

Migos - Modern Day (Official Video)

4:03

Migos - Modern Day (Official Video)

MigosVEVO

Weergaven 4,9 mln.

Sen Çal Kapımı 40. Bölüm

2:24:38

Sen Çal Kapımı 40. Bölüm

Sen Çal Kapımı

Weergaven 3,7 mln.

Love to prank my husband😂 #shorts

0:13

Love to prank my husband😂 #shorts

Tsuriki Show

Weergaven 88 mln.

When Intelligence is Used to Play

8:22

When Intelligence is Used to Play

Score 90

Weergaven 1,1 mln.

Brian Brobbey - Bij Andy in de auto!

31:59

Brian Brobbey - Bij Andy in de auto!

Andy van der Meijde - Official

Weergaven 227K